Skip links

Wie helpen we?

Kinderen en volwassenen met autisme

De begeleiding die ik geef is ‘vraag gestuurd’. Wat betekent dit nu concreet? De gesprekken tijdens de sessie zijn afhankelijk van jouw vragen en noden, rekening houdend met wat uiteraard haalbaar is.

Samen gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten, waar je op vastloopt en welke moeilijkheden dat je daarbij ervaart. Het doel is om samen een weg te vinden die jouw kwaliteit van leven verbetert.

Concreet kan dat over honderden thema’s gaan, ik som er hieronder enkele op als voorbeeld:

 • Verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Inzicht over de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Welbevinden vergroten door middel van sociale – en communicatieve vaardigheden aanleren, verdiepen en/of verfijnen.
 • Welbevinden vergroten door middel van gevoelens en gedachten te uiten.
 • Aanleren van coping.
 • Omgaan met prikkels.
 • Basisrust vinden en bewaken

Ouders, broer of zus van een persoon met autisme

Een persoon met een autismespectrumstoornis heeft kwaliteiten en beperkingen, net zoals iedereen. Een persoon met een autismespectrumstoornis is meer dan zijn diagnose alleen. We mogen ons niet blindstaren op de diagnose. Niet alle gedrag is te plaatsen binnen deze diagnose, ook al lijkt dit op het eerste zicht soms zo. Bovendien is niet elk autistisch gedrag negatief, het kan juist gigantische opportuniteiten meebrengen in de juiste omgeving.

Elke persoon met een autismespectrumstoornis heeft een pakket aan kwaliteiten. Het is de uitdaging om deze te herkennen, hen daarin te ondersteunen en stimuleren zodat de persoon met autisme de kansen krijgt om zich optimaal te ontplooien.

Dit alles neemt niet weg, dat het soms een uitdaging is om in jouw rol als ouder, broer of zus jouw eigen basisrust te bewaken. Het is op sommige momenten echt een uitdaging om de opportuniteiten te blijven zien.

Hoe kan een autismecoach voor jullie een meerwaarde zijn? Mijn holistische denkvisie helpt me de verschillende facetten te zien in jullie relatie tot de persoon met een autismespectrumstoornis. Eén van die belangrijke facetten zijn ouders en andere gezinsleden. Autismespectrumstoornis heeft invloed op het hele gezinsleven, gaande van levenskeuzes tot ogenschijnlijke banale dagdagelijkse zaken.

Concreet kan dat over de volgende thema’s gaan:

 • Hoe draag ik zorg voor mezelf en voor mijn kind? Waar ligt de balans?
 • Wat kan ik doen als broer/zus? Hoe geef ik op een autismevriendelijke manier mijn eigen grenzen aan? Hoe leren we op een aangename manier samen te leven in ons gezin?
 • Verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Inzicht over de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Hoe herken ik oorzaken van een bepaald gedrag?
 • Wat kan ik concreet doen om een bepaalde gedraging constructief te benaderen?
 • Hoe leer ik mijn kind vrije tijd in te vullen?
 • Hoe help ik op een autismevriendelijke manier mijn kind met huiswerk?
 • Hoe help ik mijn kind naar zelfstandigheid?

Met andere woorden, als er nood is om te ventileren en/of er is een concrete hulpvraag, ga ik graag samen met jou op weg om de handleiding van jouw kind, broer of zus te leren lezen. Hier is ruimte om te ventileren en know how om elk lid te ondersteunen in jullie gezinssituatie.

Partner van een persoon met autisme

Situeert jouw partner zich op het spectrum van autisme en jij niet?

Zitten jullie beiden op het spectrum van autisme?

Zoek jij of jullie beiden wat ondersteuning om in de relatie naar elkaar toe te groeien?

Dan ben je aan het juiste adres.

Voor een volwassene met een autismespectrumstoornis is het soms lastig om in te schatten wat een partner wil en/of prettig vindt. Sociale boodschappen horen, zien, voelen en juist interpreteren, zeker te midden van wisselende contexten is soms knap lastig. Als deze boodschappen niet juist worden begrepen, kan dit leiden tot misverstanden.

De gevolgen van zo’n misverstand horen, zien of voelen is moeilijk voor iemand met een autismespectrumstoornis. Niet elke context is dezelfde. Dat wil zeggen dat niet elk gedrag past in een bepaalde situatie. Dit is verwarrend voor een persoon met een autismespectrumstoornis.

Door emoties en verwachtingen te benoemen aan de hand van concrete communicatie geven we kans op groei voor de persoon met een autismespectrumstoornis, de partner en de relatie.

Concreet kan dit over de volgende thema’s gaan:

 • Verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Inzicht over de diagnose autismespectrumstoornis.
 • Hoe herken ik oorzaken van een bepaald gedrag?
 • Wat kan ik concreet doen om een bepaalde gedraging constructief te benaderen?
 • Aanvoelen en aangeven van grenzen.
 • Concreet communiceren over verwachtingen, gevoelens, eigenheid, ….
 • Wat is verliefdheid?
 • Hoe omgaan met liefdesverdriet?