Skip links

Wat wordt er nog aangeboden?

Wat wordt er nog aangeboden?

  • Wegwijs in de aanvraag voor zorgtoeslag.
  • Info over hulpmiddelen die van toepassing zijn + waar te vinden.
  • Kans tot uitlenen van materiaal (borg wordt wel gevraagd/bij beschadiging wordt de borg niet teruggegeven).
  • Samen aan de slag gaan om zelf materiaal te maken dat jou kan helpen vb: studieplanner, dagschema