Skip links

Hoe verloopt het eerste gesprek?

Hoe verloopt het eerste gesprek?

Het eerste gesprek is een verkennend gesprek en wil ik gratis aanbieden. Het doel is om jou te leren kennen in een veilige omgeving en te kijken of er onderling vertrouwen is. Wat is een veilige omgeving voor jou in therapie? Verderop in de begeleiding kan dit in de ruimte van de praktijk zijn of kan indien gewenst vb in de natuur (nauwe omgeving) zijn.