Skip links

Wat er tijdens de coaching wordt besproken valt onder mijn beroepsgeheim. De gesprekken mogen niet gedeeld worden. Indien het een meerwaarde is om informatie van de gesprekken te delen, wordt dit enkel in nauw overleg en na uitdrukkelijke toestemming van jou. Een voorbeeld hiervan is een overleg met de klastitularis met concrete voorstellen om het jou aangenamer te maken om de les te volgen. Concrete voorstellen kunnen zijn: een andere plaats in de klas, een duidelijke dagindeling, aangepast huiswerk (lay-out), een activiteit die je mag uitvoeren tijdens de middagpauze om jou te ontladen,….